Bảng giá tủ lạnh Sanyo cập nhật tháng 4/2015

Các tủ lạnh của Sanyo thường có mức giá dao động trong khoảng từ 2,000,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ. Ngoài ra, hãng cũng có những tủ lạnh side by side cao cấp

Bảng giá tủ lạnh Sanyo trên thị trường cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Sanyo SR-5KR-SS /MH/ SR/SH /SG/ MG – 50 lít, 1 cửa

2,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-9JR/SS/SH (SR9JRSS) – 90 lít, 1 cánh

2,489,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-9KR – 90 lít, 1 cửa

2,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-115PD-SH/SG/SS – 110 lít, 2 cửa, Inverter

3,254,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-11JN (SR11JN-MS/MG/SS) – 110 lít, 2 cửa

3,450,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-145PD-SS/SG – 140 lít, 2 cửa

3,489,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo AQUA AQR-125AN/VS – 123 lít

3,710,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-125RN (SR-125RN-SG/SS/SH)

3,739,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR125PN (SR-125PN) – 123 lít, 2 cửa, màu SH/ SG/ SS

3,739,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-14JD (SR-14JD-MH/MS/MG) – 140 lít, 2 cửa

3,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR145PN (SR-145PN) – 143 lít, 2 cửa, màu SS/ SH/ SG

3,899,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-145RN (SR-145RN-SG/SH/SS)

3,899,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-165PN (SR-165PN-SH/SS) – 165 lít, 2 cửa

4,169,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SRS185PN (SR-S185PN) – 180 lít, 2 cửa, Inverter

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U17JN/ U17JN(SU) – 165 lít, 2 cửa

4,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-15FN (SR15FN) – 150 lít, 2 cửa

4,284,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S18HNS (SRS18HNS)

4,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR185PN (SR-185PN) – 165 lít, 2 cửa, màu SN/ SS/ SG

4,390,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S17JN(S) – 165 lít, 2 cửa

4,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-21MN (SR-21MN-SL/MG/MH) – 207 lít, 2 cửa

4,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P19JN (SRP19JNSU) – 186 lít, 2 cửa

4,600,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-205PN (SL/MG/SH) – 205 lít, 2 cửa

4,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S205PN (SR-S205PN-SN/SS/ SRS205PNS) – 205 lít, 2 cửa

4,750,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U185PN (SR-U185PNSU) – 165 lít, 2 cửa

4,750,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-17JN / 17JNMS – 165 lít, 2 cửa

4,780,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S19JN (SRS19JNS) – 186 lít, 2 cửa

4,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-19JN / 19JN(SL) / 19JN(MG) /19JN(MH) – 186 lít, 2 cửa

4,890,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S21JN – 207 lít, 2 cửa

4,953,300

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U19JN / U19JN(SU) – 186 lít, 2 cửa

5,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U205PN (SR-U205PN(SU)) – 190 lít, 2 cửa

5,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P21MN-ST/SS – 207 lít, 2 cửa

5,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U21MN (SR-U21MNSU) – 245 lít, 2 cửa

5,449,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-25MN (SR-25MN(MH) / SR-25MN(SL)) – 245 lít, 2 cửa

5,709,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P25MN-ST/SS – 245 lít, 2 cửa

5,787,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U25MN (SR-U25MN(SU)) – 270 lít 2 cửa

5,869,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-285RB/ P285RB(ST)/ 285RB(SS) – 284 lít, 2 cửa

6,549,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-PQ285RB (SRPQ285RBSB/ SB) – 284L, 2 cánh ngăn đá dưới

7,279,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P345RB – 335 lít, 2 cửa

7,929,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SRPQ345RB (SR-PQ345RB) – 335 lít, 2 cánh ngăn đá dưới

8,009,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-270R (SR270RBR) – 270 lít, 2 cửa

9,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH – 522 lít, 2 cửa

13,564,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S44J – 415 lít, 5 cửa, Inverter

14,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-H401G – 404 lít, 5 cửa

15,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-F420T – 417 lít, 6 cửa, Inverter

24,800,000

So sánh giá

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

O.N

Nguồn: websosanh.vn